Illustration

I skönlitterära böcker finner man då och då olika typer av illustrationer. Det kan röra sig om små bilder innan eller efter varje kapitel, det kan handla om att första bokstaven i varje kapitel illustreras (vanligt i fantasyböcker), det kan också vara kartor som man vill ha illustrerade för att förenkla för läsaren. I sådana romaner tänker man ofta inte på illustrationerna, men om boken skulle vara utan dem skulle helhetsupplevelsen faktiskt bli lite sämre.

Och sedan finns det genrer som barnböcker, som knappast går att tänka sig utan illustrationer – ett barns hjärna klarar helt enkelt inte av att uppfatta ren text sida upp och sida ner, utan barnet behöver en illustration då och då för visuell stimulans. Rör det sig om böcker för ännu mindre barn så består dessa av mer illustrationer än text.

Det är dock få författare som även är professionella illustratörer. Om du kan rita – grattis! Om inte så finns det rätt begränsade alternativ, det vanligaste är att ta hjälp av en illustratör. Du tar hand om skrivandet, som du kan bäst, medan illustratören tar hand om illustrationerna – det som illustratören kan bäst. På vår offertsida kan du begära in offerter från flera professionella illustratörer.